Tuesday, February 27, 2007

vooruitgang

Jasper en Christof zijn momenteel nog enkele "think aloud protocol" interviews aan het afnement, Jelle en ik zullen er ook nog een paar afmenen en dan zullen we samenkomen om onze data te vergelijken en te analyseren,

verder zal Jelle tegen vrijdag een eerste versie van het "verhaal met persona" op de wiki zetten (als onderwerp hebben we de "cadeau-finder" genomen), zodat we daarna nog enkele aanpassingen eraan zullen kunnen maken...

No comments: