Monday, April 2, 2007

Probleempjes

Wegens tijd-, computer- en internet-problemen zowel op kot als thuis heb ik de voorbije anderhalve week niet zo veel kunnen doen (postinggewijs in ieder geval). Daarom dat ik nu pas mijn resultaten van de vorige think aloud op de Wiki ga kunnen zetten. Mijn excuses in elk geval hier al voor ;-)

No comments: