Sunday, March 11, 2007

Amazon: wie, wat en transitie

Ik heb vlug Wie en Wat (de notities tijdens de eerste bespreking) online gezet en wat extra informatie bij het transitie-diagram. Het diagram zelf is nog niet ingescand want mijn scanner doet het niet, maar ik zal morgen ofwel dat overtekenen ofwel de scanner maken en dat dan op de wiki zetten.

Jasper

No comments: